Thông cống nghẹt, rút hầm cầu tại thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn)